Brandtätning

Vi brandsäkrar byggnader av alla typer

Helhetstänk kring brandskydd
Anlita oss vid brandtätning

Vi är specialister på brandtätning

För att brandsäkra en byggnad krävs det att man tänker på varje detalj. Brandtätning är ett steg som lätt glöms bort i planeringen, men som är oerhört viktig för att det tilltänkta brandskyddet ska fungera fullt ut. Vi erbjuder produkter, installation och rådgivning av lösningar för aktivt och passivt brandskydd i byggnader, tunnlar och annan infrastruktur som behöver brandsäkras. Vi ser till att ni får brandtätning och andra lösningar som lever upp till ställda krav på säkerhet och brandklassning.

Brandtätningen bör tas med redan i byggplaneringen

För att försäkra sig om att man tar bästa möjliga beslut gällande brandsäkerheten bör man ta med brandtätning redan i planeringen av en byggnad. Genom att analysera hur en byggnad måste delas in i brandceller kan man se över om det finns möjlighet att minska antalet genomföringar.

Där det väl behöver göras genomföring av balkar, kablar eller rör får man sedan anpassa tätningen till den typ av material man har att göra med, samt de krav på brandsäkerhet som ställs i respektive utrymme.

Genom att arbeta proaktivt redan i planeringsstadiet kan man spara stora summor pengar istället för att göra jobbet först och sedan upptäcka att man måste täta i efterhand.

Vi erbjuder helhetslösningar för aktivt och passivt brandskydd, inklusive brandtätning, brandskyddsmålning, brandisolering med mera. Därtill erbjuder vi rådgivning och utbildning inom dessa områden. Med oss som din partner kan du känna dig trygg i att få bästa möjliga lösningar gällande brandskyddet.

Vad är brandtätning?

Brandtätning är olika typer av lösningar för att se till att brandgaser inte kan ta sig igenom väggar, tak eller golv i byggnader, tunnlar eller andra konstruktioner där det finns krav på brandskydd.

Det kan exempelvis handla om installationer som går genom en vägg som gör att en brandcell bryts. Där måste man täta för att genomföringen inte ska bli till en svag punkt.

Regler som styr brandtätning anges i Boverkets Byggnadsregler (BBR) där det anges att installationer som går genom en brandklassad del av en byggnad inte får försämra dess motståndskraft mot brand.

Man brukar dela in byggnader i brandceller som är konstruerade för att kunna motstå brand under en viss tid, till exempel 30, 60, 90 eller 120 minuter. Detta för att en brand inte ska kunna sprida sig snabbt mellan olika rum, utan stängs in i ett mindre utrymme för att underlätta brandbekämpningen.

För att kunna bibehålla detta skydd är det därför viktigt att se till att täta när man måste göra någon form av åverkan på en brandcell.

Varför behövs brandtätning?

En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk brukar man säga. Detsamma gäller med byggnader och brand. Även om du har ett väl genomtänkt brandskydd i hela byggnaden så kan det undermineras om det finns glipor kring exempelvis rörgenomföringar i en vägg eller i fogar.

Om brandgaser kan ta sig igenom kan det medföra att branden kan ta sig igenom på oväntade platser och på så sätt ta sig runt existerande brandskyddslösningar. För att motverka detta måste man alltså täta kring rör, kablar, balkar och liknande där de går genom en vägg eller bjälklag.

Ofta arbetar man med någon form av flexibel brandtätningsmassa som tål mycket höga temperaturer. Läs gärna mer här om några av våra produkter.

Vid ändringar i byggnader

Med tiden kan användningsområdet för en byggnad komma att ändras och man kan behöva utföra installationer som ursprungligen inte har funnits på platsen. Det kan exempelvis handla om ökade behov av ventilation, nya vatten- eller värmeledningar som behöver dras eller installationer för el och/eller datornätverk.

Detta är alla åtgärder som kan komma att påverka brandskyddet beroende på hur de utförs. Vi rekommenderar att du kontaktar oss innan du utför denna typ av installationer, dels för att utreda behovet av brandtätning och för att se över om det finns alternativa vägar att dra installationerna för att slippa bryta brandceller till att börja med.

En heltäckande partner inom brandskydd

Det som utmärker oss från många konkurrenter är att vi erbjuder ett heltäckande utbud av brandskyddsprodukter och dessutom rådgivning och utbildning för både aktivt och passivt brandskydd. Det gör att du kan anlita oss som din enda partner när du behöver hjälp med att planera ett nybygge, ombyggnad, tillbyggnad eller någon annan form av ändring i en byggnad som kan komma att påverkar brandsäkerheten.

Vi hjälper dig mer än gärna med att utvärdera de planerade åtgärderna för att på bästa sätt anpassa brandskyddet till de krav som ställs i olika typer av verksamhet. Genom att vi har en helhetssyn så hjälper vi dig att spara både tid och pengar.

Därtill så får du en partner som lägger stor vikt vid produkter av god kvalitet, en hög servicenivå och fokus på miljö och hållbarhet.

Kontakta oss för rådgivning

Välkommen att kontakta oss för att få rådgivning kring vilka typer av lösningar som kan passa i just er byggnad, tunnel eller annan form av infrastruktur som kan behöva brandtätning och andra former av brandskydd.

Vi ser fram emot att få arbeta med er!

Effektiva lösningar för brandtätning - vi har produkterna och kunskapen!