Brandtätning

Vi brandsäkrar byggnader av alla typer | 08-792 16 01

Om oss

Om företaget

Täby Brandskyddsteknik är specialister inom alla former av brandskydd. Vi tillhandahåller produkter, installation, rådgivning och utbildning inom brandskyddslösningar för byggnader, tunnlar och andra typer av infrastruktur.

En hög servicenivå, produkter med kvalitet, kvalificerad rådgivning och ett fokus på hållbarhet och miljöfrågor genomsyrar vår verksamhet.

Vi vänder oss främst till kunder i Stockholm och Mälardalen, men kan även ta uppdrag i andra delar av landet. Uppdrag gällande brandskydd av tunnlar åtar vi oss i hela världen.

Brandsäkra isoleringsmaterial

Specialister på alla former av brandskydd.