Brandtätning

Vi brandsäkrar byggnader av alla typer

Brandtätning

Produkter för brandtätning

Vi erbjuder högkvalitativa produkter för brandtätning med fokus på att de ska vara lättarbetade och så långt det är möjligt miljövänliga.

Brandtätning brukar utföras av någon form av massa som lägger sig runt rör eller balkar och skapar en helt tät övergång mot vägg eller bjälklag.

Nedan presenterar vi några av våra brandtätningsprodukter kortfattat:

  • TBT Firestop Compo: En enkel och lättarbetad brandskyddsmassa som är gipsbaserad. Produkten är avsedd att användas vid genomföringar i bjälklag eller väggar och är godkänd för brandtätning av gipsväggar utan kortlingar i hålkanter. Den kan monteras utan väggförstärkning, är ljudklassad och kan monteras i direktkontakt med kabelstegar, vilket gör att dessa inte behöver kapas. Produkten finns även som prefabricerade block för att sätta igen större öppningar. Brandteknisk klass: El 60 uppnås med endast 30 mm av massan.
  • TBT Firestop 50: En brandklassad akrylfog som används för att brandtäta fogar, hål och andra typer av öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdelar, till exempel när man monterar håldäckselement, gipsväggar och schaktväggar. Den kan även användas för genomföringar av rör, kablar och kanaler. Produkten har certifikaten VOC och LEED (miljöcertifieringssystem).
  • TBT Firestop 110: En expanderande grafitfog som är brandklassad. Produkten används för tätning av kablar, plaströr och öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdelar i såväl lättbetong, tegel och gips. Produkten har certifikaten VOC och LEED.
  • TBT Firestop Tunnel: En enkomponentmassa som är fuktbeständig och samtidigt brandskyddande. Den är flexibel även efter att den har härdad, åldersbeständig, rökgastät och tål temperaturer mellan -30°c till +150°c. Produkten kan övermålas och är antimögelbehandlad.
Effektiva och miljösmarta produkter för brandtätning