Brandtätning

Vi brandsäkrar byggnader av alla typer

Tjänster

Våra övriga tjänster

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av produkter, tjänster och utbildningar inom både aktivt och passivt brandskydd. Nedan kan du läsa om några av de lösningar som vi kan tillhandahålla.

Passivt brandskydd

Inom passivt brandskydd erbjuder vi lösningar såsom brandskyddsmålning, brandisolering och brandsektionering.

Vi utför även inventeringar för att utvärdera ditt befintliga brandskydd och rådgivning i befintliga byggnader, vid nybyggen och ändringar av byggnader.

Aktivt brandskydd

Inom aktivt brandskydd erbjuder vi ett heltäckande utbud av produkter med allt från olika typer av brandsläckare och brandposter till brand- och utrymningslarm, branddörrar och brandgardiner, rökluckor, skyltar med mera.

Vi utför kontroll av befintlig utrustning, skapar utrymningsplaner och planer för brandskyddsutrustning som behövs samt kan erbjuda årsavtal för service och underhåll.

Utbildning och rådgivning

En viktig del i vår verksamhet är utbildning. Vi erbjuder kurser och utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete, hjärt- och lungräddning, aktivt brandskydd, Boverkets Byggnadsregler med mera.

Brandskydd av tunnlar

TBT anlitas av tunnelbyggare i hela Europa och världen för lösningar gällande brandskydd i tunnlar. Här ställs extra höga krav både på material och säkerhetstänk. Vi har kunskapen och de produkter som krävs.

Produkter, installation, rådgivning och utbildning inom brandskydd.